Hjem    Malerier   Bilder i rom  CV    Kontakt    Aktuelt    Artikler    Atelieret

YNGVE HENRIKSEN

Jeg  prøver stadig å strekke meg, både i det rent visuelle, og i maleriet som språk. Det dreier seg om å overraske seg selv, å møte seg selv og naturen som omgir en. Å våge å se seg tilbake, samtidig som man retter blikket fremover. Ta opp i seg alt dette på én gang; møtet mellom det indre og det ytre landskapet, og å se det kjente på nytt, utenfra. Det er da bildene trer fram, som en symbiose mellom levd liv og landskapet her som alltid har skapt et omriss rundt livet mitt. Røft og ømt på samme tid.

Dette, og lyset, det overraskende, blå lyset som siger inn og fyller mørketiden.

Det er dette bildene mine dreier seg om.

Alle fotografier av malerier på dette nettstedet er tatt av Kjell Ove Storvik.

Design: Berit Lesniak

Copyright © Yngve Henriksen/BONO